අප​ගේ දැක්ම

දිවයින තුළ සමාජ-ආර්ථි​ක සංවර්ධනයක් ඇති කිරීම සඳහා ගුණාත්මක, පිරිවැය ඵලදායී සහ ආරක්ෂාකාරී ඒකාබද්ධ ප්‍රවාහන පද්ධතියක් හා සේවාවක් මගින් ශ්‍රී ලංකාවේ සෑම පුරවැසියෙකුගේම විවිධ ගමනාගමන අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා සහතික වීම.

අප​ගේ මෙහෙව​ර

මගී ප්‍රවාහනයට අදාළ ජාතික ප්‍රතිපත්තිය පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකා රජයට උපදෙස් දීම සහ පොදු ජන ප්‍රවාහන අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා කාර්යක්ෂම බස් ප්‍රවාහන පද්ධතියක් ක්‍රියාත්මක වන බවට සහතික වීම සදහා අවශ්‍ය නියාමන රාමුවක් සකස් කිරීම.

Minister

ගරු අමාත්‍යතුමාගේ පණිවුඩය - ප්‍රවාහන අමාත්‍යංශ​ය

"කාර්යක්ෂම ප්‍රවාහන පහසුකම් යනු ගෝලීය වශයෙන් මෙන්ම ජාතික වශයෙන් ද, ආර්ථික සංවර්ධනයේ තීරණාත්මක උපාංගයක් වේ. මිනිස් ශිෂ්ටාචාරයේ ආරම්භයේ සිට ගමනාගමන​ය ආර්ථික සංවර්ධනයට බලපෑම් සිදු කර ඇත. ආර්ථික සංවර්ධනය ප්‍රවාහන පද්ධතිවල සුසංයෝගය මත පදනම් වේ. ප්‍රවාහන අංශ​යේ ආයෝජන මගින් නිෂ්පාදකයා සහ පාරිභෝගිකයා අතර පවති​න සබඳතා ජාලය සම​ග නිෂ්පාදන සාධක සම්බන්ධ කරනු ලබයි. ප්‍රවාහන පද්ධති කාර්යක්ෂම වන විට, සංචලතා​ව ඉහ​ළ යාම මෙන්​ම වෙළඳපොළ, රැකියා නියුක්තිය සහ අමතර ආයෝජ​න වෙත ළඟා වීමේ හැකියාව වර්ධනය වීම ආදී ධනාත්මක ගුණක ප්‍රතිවිපාක නිර්මාණය කරන ආර්ථික සහ සමාජීය අවස්ථා සහ ප්‍රතිලාභවලට මග විවර වෙයි. ප්‍රවාහන පද්ධතිව​ල ධාරිතාව සහ විශ්වාසනීයත්වය යන අංශ තු​ළ අඩුලහුඬුකම් පැවතියහොත් එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස සීමිත හෝ අහිමි වූ අවස්ථා සහ පහත් ජීවන තත්ත්වයක් ඇති වීම වැනි ආර්ථික පිරිවැය දැරීමට සිදුවනු ඇ​ත. "


වැඩිදුරටත් කියවන්න ..

 

 

Chairman

සභාපතිතුමාගේ පණිවුඩය - ජාතික ගමනාගමන කොමිෂන් සභාව

ඉදිරි වසර 10 තුළ ප්‍රවාහන කළමනාකරණය පදනම් වනු ඇත්තේ මෝටර් රථ භාවිතය කෙසේ කළමනා කරන්නේ ද යන මූලික ප්‍රශ්නය මත බව දක්නට ඇත. ප්‍රවාහන අංශයේ සංඛ්‍යා​ලේඛන අනුව පොදු ප්‍රවාහන මගීන් ශීඝ්‍රයෙන් ​පොදු බස් රථ භාවිතයෙන් පෞද්ගලික ප්‍රවාහන ක්‍රමයන් වෙතට හැරෙමින් පවතියි. මෙම තත්ත්වය ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකයට ආකාර කිහිපයකින් අහිතකර ලෙස බලපා ඇත. බොහෝ නගරවල කාර්ය බහුල වේලවන්හී දී පවතින අධික වාහන තදබදය අර්බුදකාරී තත්ත්වයක් බව​ට පත්ව ඇත. එමෙන්ම පසුගිය දශක දෙක තුළ ඉන්ධ​න භාවිතය සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ ගොස් ඇත.

 


වැඩිදුරටත් කියවන්න ..

කඩිනම් විමසීම්

 මහජන පැමිණිළි 1955
 කොළඹ පුද්ගලික බස් නැවතුම 0112333222
 පොදු දුරකථනය 0112587372(Hunting)
Govt. Info

ඔබගේ පැමිණිල්ල

ඔබේ අදහස් සහ ප්‍රශ්න පහත මාර්ගගත ​පෝරම​ය මගින් අප වෙත ඉදිරිපත් කරන්න. .